Gaia, teksty z września 2013 roku

12 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Pomiędzy wersami

Gdy­by nie cisza,
wy­rażająca ob­ra­zy pomiędzy,
utonęłabym w deszczu
słów niepotrzebnych.

Więc żyję.
Choć często pada. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 września 2013, 20:57

Wolność nie jest za darmo

Widziałam ptaki
znów były kluczem
do pod­nieb­nej pieśni

chciałam jak one
choćby przez moment
uciec

zat­rzy­mał mnie goniec
z G7 na mat

mówią że to początek 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 września 2013, 08:18

Rumianek i szczęście

Róże
królew­skie kwiecie,
dum­ne w przepychu
ulot­ne­go wdzięku.

A ta­ka ro­zet­ka biała,
uśmie­chnięta złotym sercem,
pachnie, jak­by chciała
da­wać co­raz więcej.

Czy szczęście,
nie ma tak sa­mo ? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 września 2013, 08:18

Nie na darmo przychodzi

Wahanie?
To jak być tam,
gdzie nas nie ma,
i chcieć nie wiado­mo jakiego,
ale in­ne­go, niż jest.

A życie?
Ono nie jest na próbę.
Umysł tyl­ko tak męczy,
że będzie, jak chcesz,
gdy poszukasz.

A sztu­ka?
W tym co przychodzi,
znaleźć. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 września 2013, 18:29

Podręczna apteczka

Gdy ciszę skręca niepokój
za­mieniam się w znak zapytania
od­mieniam słowa w znaczeniach
po siódme dno absurdu

tak łat­wo wte­dy stracić
sens z po­la widzenia
nie widząc krop­ki nad i
za­pom­nieć po co i dlaczego
jes­tem właśnie tu

czas przeod­dychać mózg 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 września 2013, 09:16

Weryfikacja doświadczalna

Są słowa, jak spojrzenie
na chwilę, która ma odejść,
a nie chce.

Zdziwione,
kulą się jeszcze,
że wy­padły niezdarnie,
choć pa­sowały przedtem.

I są chwile,
jak słowa, rosnące w cieple,
doj­rze­wają nieśpiesznie
do głębi.

One piszą wiersze. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 września 2013, 19:27

Smak jagód łagodny

Mam ta­kie marzenia,
co trzy­mają mnie w dłoniach,
niegasnącej nadziei.

Często wędrują,
zaglądają w ob­ce twarze,
i na przekór smutkom
roz­pa­lają ogień.

Po­tem ba­wią się z echem,
przy­nosząc smak jagód w darze
i siadają,
by od­począć z uśmiechem. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 września 2013, 21:11

Na wszelki wypadek

Na­daję ci imię,
każde­go dnia inne.

Niekiedy jest smutne,
cza­sami szalone,
naj­częściej pogodne.

Zmienia się,
jak za­leżność
od kil­ku mgnień wiosny
w pro­gu jesieni.

Czekaj,
tyl­ko spojrzę
i od­pu­kam w zielone. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 września 2013, 13:56

Kłębki są dziwne

Kiedy zwi­jam się w kłębek,
udaję kota.
Wte­dy nie lu­bię, by gładzić pod włos.

Ale mruczę,
w tyl­ko so­bie zna­nym języku.
Myślisz, że znasz ten głos
i my­lisz słońce z wulkanem.

A ko­ty i tak wiedzą swoje,
za­nim wy­ciągniesz dłoń. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 września 2013, 09:06

Zgubię, zapomnę i już

W żółknących alejach
zgu­bię, cze­go nie znajdzie
wspomnienie.

Zgu­bię dźwięki,
po­tem bar­wy i całe obrazy.

Zapomnę,
ig­raszki spojrzeń
i zdzi­wione szepty,
wpląta­ne z nagła we włosy,
na dowód, że nie chcący,
a są.

I tę chwilę,
która pop­rzedza do­tyk gniewu,
też zgubię.

Będę,
jak wiatr. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 września 2013, 22:39

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię