Gaia

479 tekstów – auto­rem jest Gaia.

Dobranoc

za ok­nem czerń
ręce strudzo­ne od czynienia
na­maszczam oliwą z jaśminem
w oczy zaglądają róże
i choć nie pachną jak te w ogrodzie
bur­gundo­wo mi
żeg­nam uśmie­chem ten dzień
dob­ra­noc muzyko
drob­nym nut­kom oprawę
ut­kały czy­jeś dłonie 
zaśnij
noc sieje łagod­nym snem
tam się spotkamy
ty i ja

ser­ce moje 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2018, 23:07

Performers

bez słów
czy­tamy z ciał
stru­mieniem płynie rzeka
dzika
rze­ka pijana
oszalała

od dźwięków kołysze się świat
szar­pie brze­gami ust
jak stru­ny głod­ne rąk
wzbudza melodię
smyczkiem tęsknych nut

jest teatr
jest flow 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 grudnia 2018, 21:04

W uśmiechu się mieszczę

i nie wiem jak pi­sać o tobie
by zat­rzy­mać chwile
tych ma­lut­kich dłoni

i choć nie mówisz
więcej wiem o tobie
niż o reszcie świata

słowa
są zbyt małe
by po­dać dalej
i pomieścić 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 listopada 2018, 07:55

Widzę cię

zgar­niasz opadłe liście
powoli
pieszczotliwie
z uczuciem
jak­by pod twoją dłonią tliło się życie
niczym ogień w lampionie 

wzdychasz

drżą ci dłonie
nie z zim­na przecież
ani z lęku czy z gniewu
tyl­ko świat wokół ja­koś przycichł
i poszarzał
roz­my­wając kon­tu­ry obrazu

tak jak kur­czy się owoc
gdy mi­ja pełnia je­go życia
jeszcze jest
a już ubyło mu w czasie
o którym mówią. że go nie ma

a prze­cież naz­nacza godzi­ny dni la­ta
i pamięć
tych co zostają 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 października 2018, 19:10

Po prostu idę

a wiatr dmie w żagle
wspom­nieniem fig­le płata 
więc łatam co się da
ręce spla­tam w prośbie
daj mi daj Boże
górę szczęścia

i dał

wspi­nam się po niej
co dnia
szyb­ciej, le­piej, cza­sem gorzej
bo jak nie, to co powiem
- chciałabym? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2018, 08:13

Wyrosłam z wiosny

le­niwie przy­mie­rzam dzień do nocy
i ubieram
w dżdżu krop­le jesienne
w ich pląs i rytm

"dżdżu krop­le pa­dają i tłuką w me okno"

i zmieniam się
do im­bi­ru z cytryną
z cy­namo­nem na trzy smaki
jabłko gruszka goździk
i pier­nik w aromaty

- sma­kuje ci?
szu­kam słów powoli
nie na wiatr

twarz w liściach
mam
i po­ciem­niałe kasztany
na wiersze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 października 2018, 11:45

O skrawku nieba, do którego sięgam

zwykła jestem
nie chodzę po wodzie
nie ob­ra­cam cier­ni w słowach
drżę w chłod­nym dystansie
i ze smut­ku - płaczę

pat­rzę ludziom w oczy
nasłuchuję dźwięku w słowie
szu­kam w ok­ruchach roz­bi­tego dnia
de­likat­ne­go drżące­go ja
i kar­mię - tym, co mam

pew­nie jeszcze nie wiesz,
więc i zgodzić się nie możesz,
że świado­mość - wy­ras­ta z tła
jak figura
nie jest dob­ra, ani zła
tyl­ko jest 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2018, 08:14

Uśmiech zabija (na) śmierć

I dob­rze, że choć od­ro­binę,     
od skrzy­wienia małego zaczynasz 

Naj­pierw tyl­ko patrz,
jak gry­mas różni się od uśmiechu.
Po­waga. Lus­tro sprawdź
- ono prawdę po­wie - bez pośpiechu.
Po­tem us­ta roz­szerz troszkę śmielej
- sprawdź kurze łapki, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 października 2018, 19:14

Mrużę oczy na jesień...

i zas­ty­gam niema
na krawędzi no­cy i dnia
gdy snu­jesz się mgłami po bezdrożach
śniąc trawy
błogo wtu­lone w mleczną biel

tyl­ko ty pot­ra­fisz oz­naczyć niebo
klucza­mi głośnych pożegnań 
i jak pa­lec boży
który przy­gar­bił słońce, wodzić na po­kusze­nie    [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2018, 19:17

Studium przypadku

- chodź weź
- a idź
- no weź
- i co?
- no wiesz
- a nie
- o żesz!
- no masz
- weź idź
- no co?
- no nic!

Ja­kie po­mysły ta­kie widzenie
słowa dla myśli tworzą znaczenie... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 października 2018, 21:07

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers