Gaia

463 teksty – auto­rem jest Gaia.

INTER - Strefa zafiksowana

Zaw­sze jes­teś gdzieś po­między. Po­między jedną osobą a drugą, po­między taką de­cyzją a inną, po­między być a mieć, po­między chcieć a móc. W swym oso­bis­tym doświad­cze­niu naz­wałam to miej­sce „IN­TER”, co w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2016, 18:46

Okiem Horusa

nocą
kiedy nie śpię

mie­szam bar­wy po niebie
chwilę przy­mie­rzam do następnej
od pra­wej do le­wej
i sprawdzam
czy się zmieszczę

od snu do snu
to całkiem niedaleko
a jed­nak sze­rokie jest spektrum
no­cy i dnia

w sam raz na wieczność 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 12:05

***

daw­no cię nie snułam
go­niąc wątek za wątkiem
daw­no nie dotykałam
- jak rany

która jest jak świadek
i znaczy

zaw­sze zanadto
nadmiarowo
całkiem niepotrzebnie
przypadkowo

znajdując

w kształcie ust
czyimś kro­ku pośpiesznym
niepew­nym spoj­rze­niu
i uśmie­chu
- do złudze­nia podobnym

pochy­lam głowę
i liczę że ty też - znasz tę grę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2016, 00:12

Marzenie

- mam na imię Zosia
po­wie­działa prze­ciągle zaglądając mi w oczy
jak­by cze­kała że za­neguję jej wyjątkowość
- po­noć try­wial­ne mieć tak na imię

pat­rzyłem w błękit
nie wie­działa że to mój pierwszy
błękit tak ok­rutnie od­legły
choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 stycznia 2016, 21:06

***

nie od­chodź tak cicho
że śla­du nie ma w słowie
ani w ob­ra­zie a na­wet
w mil­czącej zgodzie

czas nie za­pisa­ny w pamięci
umiera

jak brak ad­no­tac­ji o przyczynie
który pęcznieje i ut­rudnia każdą myśl
za późno na dotyk
za wcześnie na płacz

nie
nie odchodź
tak 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 stycznia 2016, 23:08

Ciemniejsza strona bieli

ta cisza jest nieskalana
gdy ig­ra sreb­rem w ty­siącu lśnień
uśpiona śnieżnym puchem
w ko­narach drzew
że na­wet ptak nie śmie
zaśpiewać

biel, która umie przyzywać
ku­sić i spra­wić, że usnąłbyś

gdy­by nie głos natarczywy
gdy­by nie ktoś zbyt blis­ki na łzy
gdy­by nie coś co każe iść

usnąłbyś
wierząc, że tak nad­chodzi świt 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2016, 21:23

Lekkość

Dziś
jes­tem lżej­sza od powietrza
i bliżej mi
przez wszys­tkie smu­gi
do nieba
jak­by na ta­jem­ny znak ręki
za­gubił się sen(s) myśli i udręki

oscyluję
faluję
płynę
a za mną dźwięki

lek­ko mi
lekko
ach
dob­rze mi 
dobrze
tak

bez słów piosenki
w ryt­mie na ja­kieś pa­ra papa

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 stycznia 2016, 19:44

Szeptańce

szczęście to nie jest coś
ani ktoś
ani nic więcej czy mniej
to nie anioł skrzydlaty
i sa­mochód na raty

ono w ogóle nie jest

przy­bywa tyl­ko w oczach
ty­je w uśmiechu
i na rękach urasta
a gdy na pier­si przysiada
jak ptak gdy się sku­si okruchem

nie chcesz już gadać
ani odmieniać
ani iść

jeszcze ci tylko
dam szep­ty ciche
na drogę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 grudnia 2015, 18:03

O dzieleniu

wkładasz słowa w ramki
wy­padają litery

i dzielą się
dzielą między nami
na re­busy sym­bo­le figury
zegary

dojrzewamy
jak uśmiech nieśmiały
do pełni 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 grudnia 2015, 22:16

Apetyt na ryzyko

on po­wie anioł
i ob­raz jest kompletny
wart każdej z szans

ona his­to­rię jed­ne­go pióra
od­mieni przez sze­les­ty
do­da przy­mie­rzy i porówna
i za­nim poz­na bi­lans strat
skrzydła ut­ra­ci je­go czas

- jakże więc mogą się spotkać?
- tyl­ko w ciemno. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 listopada 2015, 18:52

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 października 2016, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

17 października 2016, 10:43onejka sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana