Gaia, ulubione teksty

8815 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl • 14 stycznia 2019, 07:06

up­le­ciona z uczuć
pra­wości i siły charakteru
oz­do­biona skromnością

a głup­cy w błonie szperają
 

myśl • 13 stycznia 2019, 16:36

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lenia się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że [...] — czytaj całość

list • 12 stycznia 2019, 20:37

* * *

jes­teś wspomnieniem
które­go dotykam
twój głos uśmiechem
mie­sza mi łzy
trochę cię znam
resztę wciąż skrywasz
przyjdź kiedyś proszę
poz­najmy ten stan.


Odtwórz  

wiersz • 11 stycznia 2019, 21:21

* * *

kiedyś może
wy­darło nam siebie
a brze­giem ust
uniosły nas fale
pod­muchy wiatru
rzu­ciły nas w świat

jak dwa ziar­nka
na piasku

Odtwórz  

wiersz • 11 stycznia 2019, 21:00

Jeśli miałbym być w " niebie " ra­zem z ty­mi, którzy sieją niena­wiść do WOŚP to zde­cydo­wanie wyb­rałbym by­cie w " piek­le " z ty­mi, którzy WOŚP wspierają... 

aforyzm • 11 stycznia 2019, 14:38

W miejskim autobusie

W za­paro­wanym autobusie
prze­rażone karpie
chłepcą powietrze

Mias­to po szybach
maże la­tar­ni palcem
smu­gi mienią się
perłowy­mi reklamami

Niekiedy ry­by mil­kną i po­ruszają ogonami
płyną w miejskim
zim­nym stawie
tu czują się bezpiecznie
ale mogą dos­tać łyżką w łeb
jeszcze przed świętami

Na wyświet­laczu napis

Zos­tało dziewięć dni
do końca roku... 

wiersz • 9 stycznia 2019, 19:38

Noe(mi)

(*Noemi - mo­ja rozkosz)

cza­sami miewam przebłyski
pro­mieniejesz mi pod rzęsami
jak światło między świerkami
nad przełęczą mrok

dni biegną
a my się łudzimy
że ty­le ich jeszcze przed nami

zat­rzy­maj się za­nim dopłyniesz
i nig­dy się nie spotkamy
dry­fując pod jed­nym dachem
z ok­na­mi na gwieździs­ty most 

wiersz • 7 stycznia 2019, 08:33

* * *

to mnie uderza
co­raz mocniej
bo nie ma komu
głosu
two­jego zabrać 

wiersz • 6 stycznia 2019, 14:03

nie tańczą
nie śpiewają
co gwiaz­dy mówią?

ek­sta­zo szczęśliwości
tyś pi­sana na­rodo­wi dumnemu
w ro­ku błogosławionym

będą tyl­ko dob­re zmiany
 

myśl • 4 stycznia 2019, 23:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem