Gaia, ulubione teksty, strona 4

8758 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Miniaturka sytuacyjna

Naj­piękniej­sze drogi
są między nawłociami
nad który­mi pochy­lają się
złote brzozy
gdy idę polną ścieżką
z bu­kietem kwiatów dla żony... 

wiersz • 30 sierpnia 2018, 20:14

za­wiła wiel­kość względności
z wiel­kim hu­kiem spa­dają najmniejsi
ci wiel­cy od­chodzą na palcach
bez fan­far i sztuczności ogni
w zapomnieniu
o wodzie i chłodzie
i tyl­ko wiatr czasu
nie­chcący odkrywa
bez­cennie be­zimien­ne kości
dla jed­nej słonej kropli
 

myśl • 26 sierpnia 2018, 09:52

Cza­sem by­wa tak ,że po­duszki pod głową brak. Tyl­ko cze­mu ser­ce ziewa?

Odtwórz  

myśl • 25 sierpnia 2018, 09:17

Sen w brunatnym PRL-u

Otoczo­ny butelkami
upi­ty w par­ku na ławce
z opuszczoną ręką
za­moczoną w ziemi
mój ko­lego opi­jał socjalizm

Pamiętam
jak ok­ryłem go kataną
i zostawiłem
w al­ko­holo­wej rozpaczy
spod ka­tany z na­pisem Dezerter
wys­ta­wał iro­kez barwny

Park na Garncarskiej
to smut­ne miejsce
pod ziemią mar­twi Niemcy
a nad ni­mi pi­jani Polacy

W tym par­ku można było się zapić
i zos­ta­wić soc­ja­lizm na zawsze... 

wiersz • 25 sierpnia 2018, 07:52

Do Boga…

Mam py­tań bar­dzo wiele
Nie szu­kam od­po­wie­dzi w kościele
Po­nieważ wolę być bliżej Boga
Bo do Bo­ga wte­dy jak trwoga

Bóg jest wszędzie, powiadacie
Lecz cze­mu tak często się spowiadacie?
A jak tam skal­nia­czki, na­dal ich nie ma?
Żad­ne­go naj­mniej­sze­go w pob­liżu kamienia?

Tak, mam py­tań bar­dzo wiele
Modlę się nie tyl­ko w niedzielę
Czy jes­tem aniołem? Nie, bra­kuje skrzydeł
A u Was, cze­go bra­kuje, igieł?
Odtwórz  

wiersz • 23 sierpnia 2018, 10:58

War­to a wręcz to ko­nie­czne po­cisnąć pierdoły.Lecz bez war­tości jest pier­do lenie. 

myśl • 22 sierpnia 2018, 09:18

mayday

py­tasz mnie
co właściwie
ty­le lat przy to­bie mnie trzyma

na­wet nie wiesz
ile ra­zy zły wiatr
szar­pał li­ny i wy­rywał ster

czasem
stoję twar­do na lądzie
in­nym ra­zem zu­pełnie odpływam

ale trwam jak la­tar­nia we mgle
byś powracał
z zam­knięty­mi oczyma

bo gdzie ja
tam jest twój brzeg 

wiersz • 22 sierpnia 2018, 06:16

Długi wiersz o tym jak mówiąc o czasie przeszłym mrówka miała bliżej

La­ta bąk koło ucha
Dob­rze kur że nie mucha 

wiersz • 20 sierpnia 2018, 09:36

biała flota

la­tem le­kiem na zło
by­wa zwykła bezsenność
kiedy siadam na scho­dach dnia
tyl­ko ja
Pan Bóg
i pies

gdzieś we mgle kończy się droga
nie wiem gdzie zaczy­na się niebo

w cieniu gwiazd uśmie­chasz się do mnie
jak­byś rękę nieśmiało wyciągał
kiedyś wsiądę do sreb­rzys­tej łodzi
i przepłynę na dru­gi brzeg 

wiersz • 18 sierpnia 2018, 05:43

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl • 16 sierpnia 2018, 10:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem