Gaia, ulubione teksty, strona 4

8789 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Zdjęcie z mojej ulicy

Na uli­cy Garncarskiej
mie­szkał Darek
co to twarzy połowę
dos­tał od szympansa
los go nie rozpieszczał
mat­czy­nym głosem rozczarowania

Oj­ciec w tan­go z de­natu­ratem poszedł
i wyłowi­li go ze żwirowni
wyp­cha­nego węgorzami
mat­ka w stud­ni depresji
utonęła przed je­go osiem­nasty­mi urodzinami

Da­rek wózek ciągał
z gnojem
brud­ny od sadzy
działkę prze­kopał co roku
i sadził przedziw­ne kwiaty

Wielką łapą zawiści
ściągnął go ze świata rak
działkę sprze­dano pod budowę
nie zos­tał po Dar­ku ślad... 

wiersz • 21 października 2018, 18:47

"Ot­warte ser­ca na ludzkie cier­pienie, krwa­wią niez­mier­nie"- ( pa­raf­ra­za)

Odtwórz  

myśl • 17 października 2018, 09:35

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz • 14 października 2018, 21:35

W życiu są wy­soce ważne ce­le, ta­kie jak złożenie w małą kos­teczkę alu­miniowej fo­lij­ki po zjedzo­nej cze­koladzie.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2018, 16:56

Sam na sam

Sam w samotności
Sa­mot­ność zabawiam
Sam w samotności
Z sa­mot­nością rozmawiam

Sam w samotności
Sa­mot­ność do snu kołyszę
Sam w samotności
Z sa­mot­nością słucham ciszę

Sam w samotności
Sa­mot­ność wy­zywam od złego
Sam w samotności
Aby zos­ta­wiła mnie samego!!!

Odtwórz  

wiersz • 13 października 2018, 13:16

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszystkiego
 

myśl • 11 października 2018, 15:58

Świtem...

Świtem...

Sza­rość świ­tu oświet­lają latarnie.
Stojąc rzędem jak na apel poranny.
Mgła roz­siadła się rosą po trawie.
Szron pok­ry­wa fi­lary fontanny.

Ok­na domów tlą się bla­dym światłem.
Wy­budzając lo­katorów z marzeń sennych.
Mil­czą drze­wa .Mil­czą także i krzewy.
Park przyodział [...] — czytaj całość

wiersz • 10 października 2018, 01:01

Marzycielka...

Wy­marzyłam so­bie do­mek strzechą kryty.
Jak z ob­ra­zu który wi­siał w do­mu dziadka.
Był bielo­ny , miał rzeźbione okiennice.
Ta­ka so­bie... zwykła mała chatka.

Wy­marzyłam również ogród w nim ławeczkę
pod jabłonią żeby... w cieniu myśli skryć [...] — czytaj całość

wiersz • 9 października 2018, 00:40

co krok dep­czę mi­liony istnień
od­bieram pożywienie głodnym
zat­ru­wam im po­wiet­rze
wy­pijam wodę
i niszczę wszys­tko wokół
mor­duję by zna­leźć dla siebie miejsce
bezczelnie
bezmyślnie
al­bo z premedytacją
na śmierć

oszu­kuję swo­je sumienie
nie jem futer
nie ubieram się w mięso
nie używam dezodorantów
oszczędzam wodę
cuchnę hipokryzją
 

myśl • 7 października 2018, 10:23

HEY KOCHANA

HEY HEY HEY

Oj Ka­sieńka Ka­sieńka od ra­na szlocha
Czy Ja­sieńko Ja­sieńko, ją jeszcze kocha?

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2

A Ka­sieńka na to, uka­zała rąbka spódnicy
Po­bieg­li ra­zem do ciem­nej piw­ni­cy

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2
HEY

Odtwórz  

wiersz • 3 października 2018, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G