Gaia, strona 4

465 tekstów – auto­rem jest Gaia.

Przegadany motyw przewodni

try­wial­nie o życiu
można tyl­ko o p o w i a d a ć

że le­ci - jak dzieci śmieci
że przeg­ra­ne - jak sta­ra płyta
że nie baj­ka - bo śmie­szy tyl­ko los
do łez
i że wek­sel bez pok­ry­cia - bo to­to lotto
tak jak­by ja­koś gdzieś

a jeśli słowa zak­li­nają treść
to co byś powiedziała
is­to­to dum­na chmurna
lub inaczej niedoskonała? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lipca 2015, 09:44

Gaiowisko*

nic nie wiem o niebie
ty­le że błękit­nieje w świetle

o pol­nych dro­gach już więcej
bo ga­dałam ze świerszczem
o brze­mien­nej pszenicy
up­strzo­nej chab­rem i kąkolem

mówiłam też z sosnami
niep­rawda że zadzierają głowy
pros­tują je­dynie zdrew­niałe ręce
by z od­dechem objąć więcej

tu jeszcze pachnie świt
i nie czai się zmierzch
tyl­ko czas fig­larnie iskrzy
gwiaz­dom w oczy

więc siedzę
wspieram błękit


* ty­tuł in­sp. Fyrfle 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 lipca 2015, 08:33

Stojąc - jesteś półprawdą o sobie

może odpuść
jak od­puszcza się grzechy
niczyje

i za­pom­nij
zna­jomą aleję do domu
wczo­raj prze­rosła snem

idź już

bo śmie­sznie tak
wyz­wa­lać się spojrzeniem
co dnia 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 lipca 2015, 13:43

Tańczący z cieniami

Miły mój
nie jes­teś poetą
gdy uj­mu­jesz słowa w długie szepty
i spro­wadzasz wszys­tkie ułomności
do jed­ne­go - piętna

a złość, smu­tek i strach
po­wiedz mi - jak są osierocone
czy jak ten tram­waj samotny
w obudzo­nej godzi­nie nad ranem?

Wo­lisz być wy­raźnie inny
i jes­teś - u z b r o j o n y 
w po­zytywną personę

tyl­ko na sty­ku no­cy i dnia
próbu­je się wy­dos­tać
szloch - i po­wiedz mi czemu
ma tak zna­jomą postać? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2015, 08:59

Propyleje

w do­le miasto
jak mro­wis­ko nierozumne
i niedojrzałe
roz­la­ne po morza horyzont

stoję w progu
spęka­na jak te marmury
od wszys­tkich nadmiarów
słońca
deszczu
ludzi
wzroku
wciąż niepewna

może tyl­ko dla siebie
mi­jam po­ry roku
i wieki całe

by połączyć
umysł i zmysłów labirynt
w jedną całość


Z cyk­lu: za­pis­ki ateńskie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lipca 2015, 10:16

Kariatydy nie proszą

cza­sem nią jes­tem
spi­nam dum­nie postać
i w ma­jes­ta­cie szat
dźwigam

a oni patrzą
czy wytrzymam

we mnie
przegląda się czas
zmieniając bar­wy nieba
ale trzymam

mój świat postawiony
na głowie


z cyk­lu: za­pis­ki ateńskie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 lipca 2015, 08:21

Oleandry

upał roz­le­wa się po ciałach
w rzędach białych plam
słońce i śmiech
i płot

plaża leżaki
znów płot

krop­la spływa po szkle
w tęskno­cie do le­niwych fal
plącze blas­ki i cienie skwaru
w ociężałą beztroskę

sielskość
roz­postarła swe ramiona
jak­by była da­na na wieki

tuż za rogiem
wy­marłe oczy domu
i cze­luść wyr­wa­nych drzwi
martwieje

tyl­ko olean­dry
wciąż tulą ob­raz do siebie


Z cyk­lu: za­pis­ki ateńskie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 lipca 2015, 09:28

"Co ja paczę" - słów kilka o komunikacji

Jak to łat­wo wytłumaczyć so­bie - nie ro­zumieją mnie. Oni. To ich wi­na czy od­po­wie­dzial­ność. I nie ma znacze­nia kim są ci - Oni. Wy­socy czy ma­li. Ot ludzieńki. Całe ich mrowie. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2015, 14:51

Gdy odmierzam czas...

nieu­chwyt­nie migają
mo­je two­je nasze
chwile

- pamiętasz?
był przełom wios­ny czy jesieni
szliśmy tak szybko
bez zgo­dy na przeciętność
oszołomieni

- nie pamiętam

i tak jest lepiej
łagodniej 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 lipca 2015, 11:51

Aluzja do iluzji

słowa pot­ra­fią szeleścić
upo­minać się o przynależność
przy­woływać i nęcić

mówią jes­tem różą
i płonę z namiętności
jak brzo­za udająca morze

ale
nie na­kar­mią te­go głodu
który ot­wiera błękit

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 czerwca 2015, 16:01

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 18:11truman sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 17:54yestem sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

wczoraj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st IKAR