Gaia, teksty z września 2012 roku

24 teksty z września 2012 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Nieskończoność

Wiem
jak nap­rze­ciw wychodzisz
do siebie dłonie się ot­wierają
i tyl­ko czas oczy mruży inaczej
tak w jedną lub drugą stronę

po stro­mych zboczach wiruję
ku przełęczy tak bliżej coraz
lecz płynę do gra­nic ciebie

wciąż tak sa­mo dnieje
gdzie dro­gi zawiodą
nieważne i ważne
jak się to myli

lecz będę
gdziekolwiek
i że chcesz usłyszę 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 września 2012, 13:55

Chcę ci to powiedzieć...

a wiesz
widziałam dziś słońce
czer­wo­ne było

za­ganiało chmu­ry do łąk
uśmie­chał
się wiatr fa­lami po wodzie

chcę
to ci wszys­tko
powiedzieć

by mu­zyką było

a ona zaledwie
pod po­wieką drży

nieśmiało

jeszcze się ze mną droczy
umy­ka
płochliwą falą

by nie por­wał jej zaz­dros­ny księżyc 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 września 2012, 13:24

Persona non grata

po­jawiła się nagle
kiedy
nie wiem

może nocną mgłą
skulona
wy­pat­rzyła mo­je okno

i drżąc z chłodu
po cichu
wkradła się w mój sen

jej zro­biło się więcej
mnie inaczej
tak bar­dziej coraz

pat­rzę przez to okno
jest błękit
od­legle niebieski

cóż

nie zap­raszałam
i nie wiem
kiedy

za­mieniam się w sen i być nim przestaję 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 września 2012, 12:03

Niepamięć

jest czas
wy­mie­rzo­ny przez kogoś
sys­te­matyką dni

wy­rywam kawałki
siebie
już ty­le mnie brak

jeszcze mi tylko
ten szept
cichut­ko się skarży

lecz minie
wiem
po ot­warciu źrenic

świat przew­ra­ca się na drugą stronę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 września 2012, 15:00

Chwila

Ob­raz uciekał w pędzie po­ciągu. Ona też uciekała. Szyb­ciej i szyb­ciej. Od tych chwil co cisną gardło i niebez­pie­cznie krzy­wią usta.
- Tyl­ko nie rycz ba­nale - zbeształa samą siebie. Za­cisnęła moc­niej zęby, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 23 września 2012, 10:28

Posłuchaj i usłysz

Tak so­bie myślę o lo­sie człowieka co wy­ruszył
w życia długą drogę po omac­ku bez żad­nej mapy
do miej­sc niez­na­nych kuszących i wie­cznie dalekich
a ty­le chciałby i przy­zywa gna­ny tęsknotą tak dziwną
jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2012, 14:14

Tylenie

Ty­le chciałam ci powiedzieć

widziałam ten dzień
myśli sa­me rwały się do lo­tu
wyp­rzedzając każdy cień

two­je dłonie i owal twarzy
i splot ra­mion
ma­lowa­ny gasnącym niebem

i tyl­ko ona wiedziała

z cier­pli­wym spokojem
dla te­go bycia
co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 września 2012, 14:44

Inna inniejsza

A jednak
chcę
tak na przekór

wszys­tkim

dot­knąć tęczy
przełęczą się wspinać
bez szlaku

i cóż z tego
że może naiwnie
i strach

a oczy zamyka
kto może
i więzi dłonie

za zna­kiem stop
same
się zam­kną bez pytań

czy trze­ba uciekać

bo może nie
a jeśli
to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 września 2012, 13:50

Pełnia

Świat le­ni­wie się niebem roz­jaśnia
mgłami po łąkach jeszcze sen tuli
zdzi­wiony prze­ciera oczy zas­pa­ne
i trze­po­tem gęsich kluczy się budzi

Cichut­ko się skra­dam na palcach
niepot­rzeb­ne mi żad­ne słowa
by zacza­ro­wać ten czas po­ran­ny
szep­ta­mi sen­nych traw grający

Czy można chcieć cze­goś więcej
gdy jes­teś świad­kiem tej chwi­li
czu­jesz wol­ność i ra­dość dziką
i na włas­ność masz świat cały

Wiem że wiesz już wszys­tko

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 września 2012, 08:52

Negacja

Nie będę Sze­here­zadą dla ciebie
co opo­wieści snu­je bajecznie
zaglądając w oczy lęku
bez znieczulenia

nie będę juz nig­dy ni­cią Ariadny
chro­niącą w la­biryn­cie życia
przed bólem tęsknoty
każdy twój sen

i nie za­tańczę na sto­le powabnie
gdy nocą parną zais­krzą oczy
a świat wiązką się skupi
do głębi ciał

obiecuję

nie śmiej się ja nie żartuję 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 września 2012, 09:54

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers