Gaia, teksty ze stycznia 2014 roku

9 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Twardość niejedno ma imę

Jest ta­ka twar­dość co nie ma skrzydeł
słoja­mi znaczy czas i przelicza
kar­bem na bruz­dy życia

można na­wet ją objąć,
tu­lić do siebie i schnąć w milczeniu
można na­wet pocieszać

lecz czy trze­ba aż kochać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 stycznia 2014, 15:16

W pytaniach brzmi nie tylko odpowiedź

- Wiesz, ma­my dwa wyjścia. Po­jedziemy na dworzec tram­wa­jem, al­bo przej­dziemy się spa­cer­kiem. Co ty na to? - rzu­cił pro­pozycję w prze­pas­tną cze­luść za­myka­nej wa­lizy. Obok stały już dwie, go­towe do wyjścia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 30 stycznia 2014, 13:01

zbyt często chce­nie in­nych wska­kuje na kark i ujeżdża granicę 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 stycznia 2014, 09:17

Bonsai

Niekiedy
pat­rzysz na mnie bezradnie,
całkiem jak dziecko.

Jeszcze nie wiesz,
jak szyb­ko za­myka usta
two­ja niewinność

Za­puszczam korzenie,
nie wspo­minając słowem
o piargach.

Tak jest lepiej,
uwierz, w przes­trze­niach pomiędzy,
krze­wią się cienie.

Wiem, gdy będzie trzeba
przyt­niesz je na­wet na bonsai
w łatwą zieloność. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2014, 13:47

A jeśli kiedyś zwątpisz...

nie mów mi, że to za mało
chcieć.

Nie mów mi wcale,
że świat, że życie, że człowiek okrutny
zjadł wil­ka i jag­nię, i toczy go jad.

Choć raz wysłuchaj
szeptów ta­tara­ku, które przy­nosi wiatr
i żyj mądrze.

Nie dla mnie,
dla siebie to zrób,
kochaj. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2014, 15:27

Bez znieczulenia

Szy­jesz życie na miarę
i wciąż się dzi­wisz, że to fastryga.
Chwi­lami cier­pisz na możliwość,
a gdy jej brak, tym bar­dziej cię boli.
Więc cze­go szukasz?
I kto ma cię zna­leźć w bez­sensie bra­ku chęci?

Pat­rzę na ciebie
spod zmęczo­nych powiek,
człowieku. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 stycznia 2014, 12:10

Mimo wszystko, ty wybierasz

Idziesz,
chro­niąc w rękach wygłod­niały wzrok.
On nie jest na próbę sił,
gdy już ich brak.

Myślisz - od­wrócę
i tyl­ko głowa posłuszna..
Nie, nie tak! - słyszysz,
bar­dziej na lewo,
jeszcze pod­bródek do góry
i ko­nie­cznie uśmiech.
Nie, nie tak!
Ma być prawdziwy.

Us­ta­wienie do życia,
jak do zdjęcia w dowodzie.
Ka­lib­ro­wanie co krok.
Może to tu,
wy­dają bi­let do jutra?

A jed­nak nie.
I wreszcie myślisz - po­ra się budzić,
nic tu po mnie. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 stycznia 2014, 11:42

Moszczę się w niepodobności

Kiedyś pew­nie zniknę
spłoszo­na zad­rgam w ciszy
może na­wet nie zauważysz

spoj­rzę tyl­ko na twój sen
spokojny
po­liczę od­dechy i od­dam słowa
w czułe miej­sce przyłożę dłonie
i musnę ustami

kiedyś

ale jeszcze nie dziś

dziś
jes­tem niepo­dob­na do nikogo
kto znika 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 stycznia 2014, 22:26

Oniryka i przypadek

Po­daruj so­bie dzień
bez kalendarzy
jak kwiat
a przypnę go w butonierce

cho­ciaż nie
wte­dy us­chnie
związa­ny zbyt logicznie
z materią

więc
wy­myśl go stanowczo
z do­mie­szką liryki
i szczyptą bez­tros­kiej fantazji

bym miała szansę się zjawić
i za­mienić oni­rykę w ni­by przypadek 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 4 stycznia 2014, 11:44

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię