Gaia, teksty z sierpnia 2013 roku

20 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Miejsce, którego szukamy

Tu, gdzie jestem,
do­tyk kołysze snami,
tuląc de­likat­nie jak atłas
na każdą dobranoc.

Za­pomi­nam,
że było inaczej i wylewałam
siebie jak rzekę,
wez­braną w gra­nicach ska­lis­tych brzegów.

To tutaj,
słowa nab­rały pełni wyrazu
i za­mie­szkały między nami,
a ciszą. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 31 sierpnia 2013, 12:43

Miarą od­wa­gi nie jest zniewa­ga, choć cza­sem.... tak człowieka korci. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 sierpnia 2013, 09:50

Od te­go gdzie jes­teś dziś, ważniej­sze dokąd i z kim. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 29 sierpnia 2013, 09:37

Sensu stricte

Gdzieś tam,
po­za siódmym niebem,
jest kształt te­go, co od­mienia życie.
Gdzieś tam jest pewność.
I wiara z nadzieją.

Czy to do mnie?
Się śmieją, się śmieją,
się śmią, się ją,
się ćmią...

Mrużę oczy, by uściślić
co tam, we mnie.
Konstatują. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 sierpnia 2013, 12:38

Niewiarygodnie proste

By dzień mógł oddychać,
trze­ba by go nazwać,
ce­leb­ro­wać jak ukocha­ne imię,
zap­ro­sić z aten­cją do siebie
i do­dać, nie odej­mując poprzednich.

Dzi­wię się,
że aż tak proste,
jest szczęście. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 sierpnia 2013, 09:59

Chcę jasno zobaczyć siebie

Trochę się pogubiłam,
nie wiem gdzie podziałam słowa.
Ob­ra­cam w mil­cze­nie two­je pytania,
gdy krążysz nad sednem,
ja unikam.

Ja­kaś niewy­raźna jestem,
zapętlam myśli.
Może spot­kajmy się kiedyś
po­za mgłą. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 sierpnia 2013, 10:08

Kto oczy za­my­ka i gwiaz­dy miłości ma­lu­je na niebie,
nie uj­rzy te­go co żyje, gdyż wciąż szu­ka
za da­le­ko od siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 sierpnia 2013, 13:01

Nie wiem jak przychodzą, gdy są

Już się nie dzi­wisz, że dzi­wię się sobie,
już nie uciekasz, gdy ja uciekam
od myśli, których treści tłumaczyć nie potrafię
inaczej, niż metaforą.

Złapa­ne nagle,
jak krop­le deszczu, które przychodzą znikąd
i chłodzą roz­pa­lone skronie.

One nie są moje,
jak­by tu zaw­sze były,
cze­kając chwi­li na dokład­ność słowa.

Weź je. Dla oczu i ust.
Są twoje. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 sierpnia 2013, 13:37

Tytuł pisze się sam, gdy dźwięczy

Mogłabym wyliczać
wszys­tkie niewy­mow­ne chwile
za­wie­szo­ne li­nią wzro­ku.

Mogłabym na­wet spróbo­wać je wytłumaczyć,
stojąc w bez­ruchu do końca świata
i dłużej.
Tę toń niebieską i zog­nisko­wanie,
drgające wzrusze­niem,
zna­nym w każdym języ­ku świata
bez tłumacza. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 sierpnia 2013, 11:05

Bo wszystko co powiesz, zostanie

Próbu­jesz zapytać
słowa prze­cis­kają się przez ska­listą krtań
rwącą fra­zy w połowie ruchu warg

drżą

jak­by do­tyk słońca miał je porazić
zos­ta­wiając słodycz na końcu języka

a prze­cież ot­wierając oczy
płyniesz we mnie błękitnie
w głąb 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 sierpnia 2013, 11:09

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię