Gaia, teksty z sierpnia 2012 roku

28 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Zamiast pożegnania

I ta­ki ulotnomgielny
nie ro­zeb­ra­ny wierszem
ob­co dla siebie

os­wa­ja gdy czeka

nie widzi przed
na wczo­raj oczy zamyka
dłonie przy twarzy

ukrywa

ni­by nie widać
gdy wzrok z daleka
przed słowem

zamiera

i na­wet nie chcąc odchodzi 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 sierpnia 2012, 11:09

Jest tak cicho...

zap­la­tam w ni­ci ba­biego lata
sze­les­ty ta­necznych liści
i sto­pom od­daję dywan
ko­lorów wśród traw

jest tak cicho

jeszcze wichra­mi nie tar­ga
co głowy ciśnie w ra­miona
i chmur­ne ale­je zawłaszcza
żalem płynącym we mgle

jeszcze nie

jak podróż ty­siąca i jednej
baj­ki o pros­tych puentach
kołyszę ob­ra­zy dla ciszy
tak dob­rze nie słyszeć

i nie chcę do­nikąd wracać 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 30 sierpnia 2012, 14:05

***

mi­ja­my się krawędzią milczenia
drży to 
za­ty­ka i o życie prosi

a przes­tać nie chce
woła
fa­la­mi przychodzi

i dręczy
by uto­pić w ramionach
na wszystko

dla jedno

przy­zy­wa gdziekol­wiek jesteś 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 sierpnia 2012, 15:53

Tylko te oczy

po­zor­nie bez oz­nak szczególnych
jak każdy
gra­we­ru­je swój dzień

nie dzi­wi nic
gdy spojrzysz

i jest okey
jak zapytasz

tyl­ko te oczy
kaleczą
wpat­rzo­ne gdzieś

milczą

upar­tym skurczem
zastygłe
gdy szept zamiera

ucieka czas

miarą bez liczoną wbrew pozorom 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2012, 09:05

Co z nią nie tak..

Cze­ka za rogiem
tak czujnie
i kro­ki mie­rzy

dla potem

drep­ce bucikiem
nogami
śmie­sznie zamiata

a nie lata

zer­ka co z nią
nie tak
że nie tu i nie tam

na migi

woła do drzwi
bo kurant
za­bija godzinę zero

a ona ta­ka wciąż nieskrzydlata 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 22:48

cisza pulsuje
tańczy od­dech z pragnieniem
niebem wi­ru­je świat*nieśmiała próba haiku 

haiku
zebrał 16 fiszek • 26 sierpnia 2012, 11:28

Czasami...

Cza­sa­mi gu­bię się specjalnie
w la­bi­ryn­cie uliczek miasta
by nic nie musieć

Ich aro­mat wa­bi sukienki
ma­lo­wa­ne w ko­lo­ry lata
fur­ko­tem wiat­ru radosne

Toczą dys­pu­ty stu­ko­ty obcasów
sym­fo­nią ka­mien­nych dźwięków
roz­wiązują re­busy ścieżek

A dzień le­ni­wie się przeciąga
w słońcach zaklętych oknami
i odkłada spra­wy na jutro

Jeszcze czekam

Zachłan­nie upycham w pamięci
jak głod­ny co bochen chleba
dos­tał znienacka

Cza­sa­mi gu­bię się specjalnie
i nie wys­tar­czy jed­no dno
na to 

By się odnaleźć 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 sierpnia 2012, 04:16

Kuranty

Może opo­wiem ci kiedyś moją historię
niech tyl­ko ku­rant na wieży zaśnie
ten co płoszy gołębie do lotu
i gdy słowa odnajdę
by zacząć

Usiądziemy na ław­ce w półcieniu
słońcem mus­ka­ni przez liście
będziesz słuchał cicho
bo i słów zbraknie
gdy zacznę

I kto wie czy nie wsta­niesz nagle
por­wa­ny pędem swych myśli
bo ku­rat­ny podstępne
i gołębiom wrogie
tak straszą

To co jest gdy mi­ja nie wraca 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2012, 15:57

Może tak....

Jeszcze wczo­raj ścis­kałam słońce
wzy­wając oczy na świadka
zak­li­nałam słowem usta
w ko­ral czerwony
a dziś mil­czę

Gdy­bym tyl­ko wiat­rem była
co niesie we­soło la­taw­ce
pochwy­ciłabym to całe
i nie pat­rzyła w ból
ostrożnie

Więc pozwól mi poz­nać na nowo
świat twym oczom znajomy
tęsknotę no­cy ukołysz
bo gdy zawołasz
będę obok

Może tak zap­rasza się szczęście 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 sierpnia 2012, 15:18

Na warcie

Ile jeszcze krótkich snów
i budze­nia do miary
dla sensu

W cza­sie niedokonanym
a przyszłym py­tanie
nieme na warcie

Ono tak ka­leczy siebie
że zaw­sze obok
wy­pa­da lepiej


Niż między innymi 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 sierpnia 2012, 18:36

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię