Gaia, teksty z października 2015 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

O prawdzie

nie nau­czyłam się ciebie
jak się uczy pier­wszych kroków i słów
poz­wo­lono mi tyl­ko przymierzać
i pud­ro­wać wciąż

a trze­ba mi było
jak po­wiet­rza chcieć
i poz­wo­lić dojrzewać
powoli

prze­cież
rzad­ko ten które­mu zbrakło słów
ma mało do powiedzenia 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 października 2015, 23:04

W rytmie o co to

- Może nie umiem jeszcze mówić tak, aby nie ra­nić. Ale mówię prawdę tak, jak naj­le­piej te­raz pot­ra­fię. Wspieraj mnie inaczej, a nie swoim strachem.
- Po co ty tak grze­biesz, po [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 25 października 2015, 09:07

W rytmie jak oto

Szu­ram jak ona, za­gubiona w sze­les­tach, gdy wiatr wycze­suje czer­wień i złoto. Tak so­bie i lek­ko tak.
Szu­ram i oczy wy­pat­ruję, jak zaw­sze przy sta­rym klo­nie z umówioną wi­zytą u ru­dej. Tak jakby, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 24 października 2015, 15:58

***

cza­sem nie mam nic
do dodania
i to nie jest tak
że to nic nie ma znaczenia
bo ma 

ty­le że jeszcze nie wiem
- które

bo ktoś je nadał
nie ja 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 października 2015, 15:13

Balejaż dedykowany

Lu­bię cię jesienią
gdy ko­loro­we kobierce
wy­bar­wił czas a wiatr wyszu­miał
wprost pod stopy

szeleszczą

w głowie motyle
na głowie kwiat
słowem cały świat
od tak - od ręki
wprost pod serce 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 października 2015, 11:59

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię