Gaia, teksty z października 2015 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

O prawdzie

nie nau­czyłam się ciebie
jak się uczy pier­wszych kroków i słów
poz­wo­lono mi tyl­ko przymierzać
i pud­ro­wać wciąż

a trze­ba mi było
jak po­wiet­rza chcieć
i poz­wo­lić dojrzewać
powoli

prze­cież
rzad­ko ten które­mu zbrakło słów
ma mało do powiedzenia 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 października 2015, 23:04

W rytmie o co to

- Może nie umiem jeszcze mówić tak, aby nie ra­nić. Ale mówię prawdę tak, jak naj­le­piej te­raz pot­ra­fię. Wspieraj mnie inaczej, a nie swoim strachem.
- Po co ty tak grze­biesz, po [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 25 października 2015, 09:07

W rytmie jak oto

Szu­ram jak ona, za­gubiona w sze­les­tach, gdy wiatr wycze­suje czer­wień i złoto. Tak so­bie i lek­ko tak.
Szu­ram i oczy wy­pat­ruję, jak zaw­sze przy sta­rym klo­nie z umówioną wi­zytą u ru­dej. Tak jakby, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 24 października 2015, 15:58

***

cza­sem nie mam nic
do dodania
i to nie jest tak
że to nic nie ma znaczenia
bo ma 

ty­le że jeszcze nie wiem
- które

bo ktoś je nadał
nie ja 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 października 2015, 15:13

Balejaż dedykowany

Lu­bię cię jesienią
gdy ko­loro­we kobierce
wy­bar­wił czas a wiatr wyszu­miał
wprost pod stopy

szeleszczą

w głowie motyle
na głowie kwiat
słowem cały świat
od tak - od ręki
wprost pod serce 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 października 2015, 11:59

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers