Gaia, teksty z października 2013 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Nieobecni

Miała oczy zielone
i naręcza uśmiechów.
Tańczyła z wiatrem
i w deszczu biegła
lekko.
Na­wet nocą nie gasła.

Mówi­li, że jest wieczna
i wzno­sili oczy
ku bez­miarom nieba,
jak­by przyjść miała kiedyś
z oddali.

A ona u stóp przysiadła
i jak do nich dot­rzeć nie wie.
Pu­ka,
lecz wciąż są nieobecni. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 października 2013, 18:00

Tacy sami?

Był jakiś,
zwa­no go spokojem.
Nikt nie przypuszczał,
że minie,
nim doj­rzeć zdąży.

Była cicha,
zwa­no ją intrygą,
Nikt nie chciał wierzyć
w jej śla­dy, nim nie stanęła,
u progu.

A oni,
ta­cy zadziwieni,
pat­rzą i nie widzą nicze­go,
ani za­nim, ani po niej.

Czy my, to też oni? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 października 2013, 21:03

Anioły martwią się w ciszy

Mój Anioł dziś pobladł
i przy­kucnął na ścieżce,
chy­ba się zmartwił,
co wy­myślę jeszcze.

A jeszcze wczoraj
miał oczy niebieskie
i skrzydła miał ufne,
bijące ciepłem.

Dzi­siaj jest dalej,
niż blis­kie spojrzenie,
da­lej niż myśli
i me rozumienie.

Płacze. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 października 2013, 17:24

Opowiem Ci o radarze

Tak, nie mówię. Tyl­ko pat­rzę. Pat­rzę na Two­je słowa, uśmie­chy, cza­sem gry­masy. Mam ta­ki głupi ra­dar. Tam w środ­ku. On kur­czy mnie całą lub nie. Za­nim skończysz co­kol­wiek, już wiem. A nawet [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 17 października 2013, 08:41

Lubię je usypiać

Nie biegnę
pod dyk­tando rozumu,
nie biegnę wcale.

Przysiadam
w cieniu dębu
i żołędzie układam
do snu.

Kiedyś zanucą
ko­nara­mi, wzdychając tęskno
w gwiez­dną przestrzeń.

Ale usłyszę. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 października 2013, 09:02

Nie wiesz kiedy, ale ot tak

Kiedyś,
jest real­ne jak dzień,
który wi­ta się świtem
z nadzieją na inne,
nowe.

Nieodgadnione
jest, za­pięte w klam­ry snów,
cze­kających na ruch
ręki, a może ust.

Jak wszys­tkie słowa,
jak każda pieczęć i myśl,
doz­na­je przesilenia
i przychodzi.

Ot tak. Dziś. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 października 2013, 20:22

W oku cyklonu jest cisza

Nie po­godzisz
grzmotów ze sobą
a i słońca nie poróżnisz
ze mną

możesz tyl­ko zrównać
z ziemią
ale i to będzie obok 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 14 października 2013, 10:28

Myśleć to jedno, a przestać to sedno

Myślałem - to łatwe,
spoj­rzeć w oczy i zapomnieć
imię, tańczące z siłą ognia.
Ja Adam, jak in­nych tysiące,
nie wie­działem jeszcze,
że czekam.

Myślałam - usłyszę,
w szu­mie wiat­ru wołanie
i w blas­ku og­nia odróżnię
płochość is­kier od gwiazdy.
Ja Ewa, jak in­nych tysiące,
myślałam - zobaczę.

Ale widzieć i słyszeć, to jedno,
a poczuć i wie­dzieć, co inne.

Myślisz?
Przestaję. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 października 2013, 09:25

Myśli i słowa

Są myśli
nie mo­je nie twoje
dzi­kie takie
jak niespętane
konie

chwy­tają obrazem

I są słowa
te blis­kie
i ta­kie którym wszędzie daleko.
ale dziękuję za to
że jestem. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 października 2013, 11:17

Międzyniebo

Połoniny,
w pląsie cichnących traw,
roz­dają szep­ty jesienne.

Wte­dy staję się bardziej,
bez słów i bez echa,
wołam orły wysokie.

A pan­ny bukowe,
jak ma­lowa­ne, mienią się słońcem,
w cieniach burozielonych.

Między niebo a ziemię,
ze słom­ko­wych przestrzeni,
wdziera się w błękit
czer­wień os­tatnich jarzębin.

Tak być,
zos­tać tak ,
dotykać. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 października 2013, 23:22

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię