Gaia, teksty z lutego 2014 roku

8 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Nie trzeba więcej

Bo widzisz
to ta­kie przedziwne
małe i wiel­kie zarazem

gdy je­den drob­ny gest
koi i obdarza 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 lutego 2014, 11:29

Kap­rysze­nie ma tyl­ko co nieco do rzeczy.
Reszta leży odłogiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lutego 2014, 09:44

W ciszy rośniemy dla siebie

gdy usłyszysz sam siebie
zdzi­wisz się ile mnie w tym
zostało

ile w wersach
niejas­nych wyłowionych z cienia
cze­ka na po­wita­nie szeptu

bo są ta­kie dni
kiedy cisza jest wszystkim
na co so­bie pozwalam 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 lutego 2014, 08:37

Chcieć to z czasem za mało

Między nami
są jeszcze lądy nieodkryte
nadzieją cieniowane
i szep­ty nieśmiało składane
w zachwycie

są słowa i nazwy
ciepłe i przy­tul­ne przestrzenie
wszys­tkiego co przyjdzie
jak­by odejść nie miało
w zapomnienie

ale jeśli tyl­ko wciąż chcesz
nie zostanie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 lutego 2014, 20:16

Nieharmonicznie

Ro­zed­rgałam się,
nie tak jak bym chciała
kosmicznie.
Bar­dziej tak melancholicznie
na dżdżu krop­le liryczne,
cho­ciaż na­wet i to nie.

Nie chcesz a drgasz?
Zaśmiał się wiatr
i poleciał.
Chy­ba od­lecę i ja. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 lutego 2014, 09:51

Impresja mam na drugie

Nie jes­tem jak tamta
układ­nie skro­jona pa­sująca do tła
na którym dzień za­pisu­je życie

raczej ta­ka rozwirzchona
jak wiatr tańczący w ko­narach drzew
lub plam­ka rzu­cona roz­machem pędzla
na płótno Moneta

ale życie to prze­cież nie akt
a cała his­to­ria wschodów i zachodów
nie­rzad­ko roz­ma­zanych w sty­lu
różno­bar­wnych plam 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 lutego 2014, 14:35

Tak po prostu

Gdy codzien­ność zszarzeje
w zwykłym pośpiechu
i zat­rze is­totę nasze­go spotkania
te­go pier­wsze­go uśmiechu
spoj­rze­nia i świętowania

przy­pom­nij mi proszę
co było powodem

mów
o zachwycie
i o spo­koju w ciszy
o głębi ramion
i nagłej tęsknocie
i tej blis­kości kojącej rany

przy­pomi­naj mi
proszę 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 4 lutego 2014, 10:41

Zabiorę cię tam

nie zwlekaj
uwierz
że świat po­radzi so­bie sam

gdy czuję w śniegu
za­pachy maja
powiedz
że masz tak samo
i niech zak­wi­ta bez

a jeśli coś nie tak
to cze­kam jak zwykle
w pół dro­gi do gwiazd 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 2 lutego 2014, 17:32

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię