Gaia, teksty z lipca 2014 roku

3 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Znajduje ten, co rozpoznaje

ona nie jest jak z obrazka
ujęta w ram­ki z miej­scem na gwóźdź
ona na­wet nie jest
choć wy­raźnie od­bierasz jej trwanie

nie jest ak­tem ani sceną
choć główni ak­torzy śpieszą się grać
ale to za pros­te tyl­ko się śmiać
lub pleść wian­ki rzu­cane na wiatr

mogłabym o niej milczeć
przez nies­kończoną mno­gość chwil
lecz któż chciałby słuchać
za­miast ją czuć
i zwyczaj­nie z nią żyć 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 lipca 2014, 10:52

Z potrzeby jesteśmy

Znaczą nas zagniotki
wygłodzo­ne po­mar­szcze­nia
wzdęte do gra­nic łuków brwiowych
czuj­ne na każdy ruch
ut­rwa­lony w bruz­dach wokół
krnąbrnych ust

a światło prze­lewa się przez palce
tonąc w prag­nieniu ser­deczne­go spojrzenia

chro­nią nas po­wieki przed innymi
tak trud­no doj­rzeć życie
cieknące wąską strużką w stronę ust
jak­by można było je tyl­ko jeść
lub za­led­wie zli­zywać
ze strachu przed cierpieniem

a światło prze­lewa się przez palce
tańcząc tyl­ko w spoj­rze­niach serdecznych 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 17 lipca 2014, 10:54

Słowa, najsłabszy środek przekazu

Bo widzisz, tak trud­no po­wie­dzieć, by nie za­gubić się w dyshar­mo­nii.
Słowa, rodząc dźwięk, wy­miatają z po­la to, co pul­su­je ciszej. One płyną, wpra­wiając w ruch całą przes­trzeń we mnie i przede [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2014, 11:30

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię