Gaia, teksty z grudnia 2012 roku

27 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Kandelabry i perły

Nie będę dzi­siaj kaprysić
w suk­niach sze­les­tnych jedwabiem
kolorowo

zieleń w po­marańczy dojrzewa
i plamą gra­natu
ta­jem­niczo mnie woła

bo tak de­likat­nie

po­dasz mi dłonie w fil­mo­wym geście
i za­pachną wsród zi­my konwalie
a może frezje

za­nur­kują spojrzenia
rzęsa­mi nieśmiałe
sfruną za­lot­nie w nagłą ciszę

a po­tem za­wiru­je świat cały
w kan­de­lab­rach we­sołych
zad­rgają płomienie

w dżwiękach mu­zyki utonę
a każdą łzę jak perłę
na skra­ju uśmie­chu złożę

i będę śnić swój bal 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 grudnia 2012, 11:32

Rozbite lustra powinny krzyczeć

Cza­sem nie jestem
swoja

nie pasuję

na­wet nie dodaję
do nikogo

od­wagę dla słońca
rzucam
na pas­twę losu

za­ciągam się wiatrem
po os­tatni łyk
i kruszeję w locie

a potem
składam się nieudolnie

i wciąż nie umiem
roz­bi­jam się znów o siebie
sama

i milczę 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 30 grudnia 2012, 10:27

I groch w ścianę może nie trafić

Nie składasz ust
w prośbach gorących
przed świtem

a może i przed zmierzchem

zmy­wasz czas z powiek
jak zdechłe powietrze

nic
ani tu ani tam

tak w ogóle nie chcesz

nic

ale mogłabyś
gdy­byś nie musiała

chciałabyś nawet
gdy­byż to ta­kie proste
było

aż dziw bie­rze że jest
dla innych 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 28 grudnia 2012, 18:01

Telegramiczny scenariusz

Kiedy zapłoną girlandy
w grud­nia os­tatniej dobie
nie szu­kaj mnie

będę już niepodobna
do nikogo

roz­leję się kas­kadą barw
utonę światłem w pul­sie
roz­tańczę dżwięka­mi

i zniknę

nie mar­tw się
w styczniu wracam
nad ranem

do siebie nieco potem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 grudnia 2012, 10:07

Szukam zaginionego jutra

W twoim og­rodzie nie znajdę
za blisko
zgu­biłam o niebo dalej

ciepło zim­no gorąco
nie parzy
i jest trochę szaro

prze­ciąg zagościł
nie złapię go siatką na motyle
wyblakła

mo­ja róża wiatrów
przy­siadła na parapecie
i czeka

pat­rząc jak się grzebię 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 grudnia 2012, 13:58

Siedzę sobie we fiolecie

Chy­ba spłaciłam już wszystkie
kre­dyty
na ra­dość w bla­dym uśmiechu

i rachun­ki krzywd

co wzrosły podstępnie
i wy­puściły pędy zabijąjąc
tro­jańkiego zwierza

odkąd zmie­rzyłam strach
nie płacze

z ma­sek wy­padły mu oczy
a z ni­mi łzy

i dzień dla dnia
nie mu­si tłumaczyć
bez końca

znacze­nia fioletu

może ta­ki właśnie jest 
święty spokój

a może to tyl­ko szczęście 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 grudnia 2012, 10:40

*
Pięknie
dziękując
za wszystkie
chwi­le wzruszeń
Waszych słów dary
i nie tyl­ko dla­tego by
tra­dyc­ji stało się zadość,
lecz z głębi ser­ca prawdziwie
wszel­kiej po­myślności i radości
życze­nia świąteczne Wam składam
Niech się darzy Wszys­tkim przepięknie
to Życie

:)))))))))* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 10:24

Nad brzegiem milczenia

Ubieram się w obraz
uśpionych łąk i ciszy wtulonej
w two­je ramiona

nie chcę uciekać

roz­postarłeś je dla mnie
ra­dością swej mocy
jak żagiel do wiatrów nawykły

to­pią się żale
do ust garną spojrzenia

uparcie
zaw­stydzają milczenie

westchnienie
osiada na us­tach jak motyl
łas­kocze czułością

i za­myka mi oczy
już dobrze

gdzieś tam za rzeką płynie czas 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 grudnia 2012, 10:26

Spacer przeciwną stroną świata

Delikatnie

między tak­tem na palcach
od­wra­cam świat
na prze­ciwną stronę

tę której nie ma
wśród nas

i tyl­ko płat­ki śniegu
wi­rują w poprzek
z wy­raźnie wi­docznym żalem

gdy w ma­lino­wym pokoju
po przejściu przez lustra
uśmie­cha się czas

a ne­nufa­ry kwitną na lodzie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2012, 20:26

Dni się nam od­mieniają, nie przez dek­li­nację,
a cza­su wy­mowę, co idzie za lub przed słowem. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 20 grudnia 2012, 10:03

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers