Gaia, teksty z czerwca 2013 roku

7 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Moja mantra

Lubię
budzić się w uśmiechu,
gdy pod­party na dłoni czekasz
z chwilą powitania.

Spo­tykam wy­raz twoich oczu,
wte­dy ja i świat ma­my do siebie bliżej,
będąc tym samym.

Ktoś po­wie­dział, że blis­kość to wiele znaczeń,
a ja wciąż jes­tem cielesna.
Szu­kam twoich ra­mion jak dziec­ko,
by usłyszeć cichy rytm serca.

Lu­bię
się wsłuchać i pow­tarzać jak mantrę. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 29 czerwca 2013, 12:08

Widzę Ciebie...

To zwykła historia
na­wet pla­tyną czas jej nie ubarwił
a jed­nak niezwykła.

Że ktoś ko­goś, dla ko­goś, za kogoś
i tak dalej...

Kiedy patrzę
świat się na­dyma jak bańka
wiesz, ta­ka mydlana.

Cu­do tęczo­we drży,
rośnie i pęka znienacka,
jak­by brakło jej miejsca
wewnątrz.

I wte­dy się staje
w pa­nora­mie spojrzenia,
kli­matem otwarcia.

Mówisz
dla jed­nych za wcześnie,
dla in­nych zbyt późno
umiera ze­gar w ko­lej­nej bitwie
o laur złote­go czasu.

A prze­cież nie pot­rze­ba słów,
widzę ciebie wyraźnie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 czerwca 2013, 22:21

Autoanaliza

Chy­ba tęsknię za tobą

c h y b a - brzmi trochę niepewnie
t ę s k n i ę - ja­koś tak łzawo
prze­lite­rowa­ne z nagłą uwagą
bledną
są ta­kie obok uczucia
które wy­myka się spod kontroli
tu muśnie tam dotknie
ale nie o to

cze­mu niepewnie
bo nie chcę przyz­nać lub stwierdzić
choć może to o to samo
lub cze­mu łzawo
bo słabość przeczy sile
i wca­le nie potrzebuję

a może tyl­ko się mylę 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 17 czerwca 2013, 10:32

Ku Słońcu

Pójdę
może już jutro

gdy świt opad­nie mgłami
na szlak ska­lis­tych ścieżek
po radość

to będzie dzień
niepo­dob­ny do innych
złożony w dziw­nym darze

już dziś
układam ser­deczną obietnicę
że wy­biegnę mu naprzeciw

pokłonię się graniom
po­między nocą a dniem
w zachwy­cie się stanie

tyl­ko o jed­no ciebie proszę
cze­kaj tam na mnie 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 16 czerwca 2013, 10:28

Medytacja

Opo­wiedz mi znów
o tym świata cudzie promiennym
ósmym, dziesiątym i kolejnym

opo­wiedz o stru­mieniu który płynie
nieokiełznaną siłą źródła
dając nadzieję życia

i og­niu płonącym niezmiennie
światłami ludzkich oczu i serc
ot­wierającym się w uśmiechu

nie tęsknić do nich nie sposób
opo­wiedz mi znów
proszę 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 15 czerwca 2013, 09:23

Trudny wzór

Mówiąc że jes­tem kochana
pa­radok­salnie sta­wiasz mnie w szeregu
żeb­rzących o jałmużnę

tłumaczysz istnienie
a chwi­lowa słodycz cier­pnie z końcem słowa
w prze­ciągu tęsknoty

ja­koś mo­je serce
ma związek z per­so­nali­zacją uczuć
które roz­pa­lają światło ku

za­nim umrę cała
by stać się znów wszystkim
niedook­reślo­na ale jestem 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 8 czerwca 2013, 09:23

Wariacja z powtórzeniami

Ma­jowo mi akacjowo
a wiatr kołysze deszczem
jeszcze jeszcze

myśl podąża za słowem
nieśmiało do­tyka dźwiękiem
częściej częściej

troską cier­pli­wych dłoni
przy­nosisz ok­ruchy szczęścia
więcej i więcej

znów słońce ocalało
i od­bi­ja w krop­lach tęczę
jeszcze jeszcze

ma­jowo mi akacjowo
w uśmie­chu się mieszczę
śmie­sznie śmiesznie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 6 czerwca 2013, 18:27

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię