Gaia, teksty z czerwca 2012 roku

25 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Gaia.

Autoportret

Myślę po co
Chcę wiedzieć
Co­raz bar­dziej i bardziej
Gdy bar­dziej już nie można
Jest tyl­ko szkic usłany słowami

Nie jest do­kończo­ny i być nie mu­si
Ut­ka­ny myślok­ształtów jedwabiem
Wi­rujących nies­po­koj­nym pięknem

Drży lek­ko prężąc się w ramach
Mu­zyką moich emoc­ji odziany
Otu­lony ko­lorów zachwytem

Cze­ka na świtów obiet­nicę
Jeśli chcesz po­jawisz się
W nim jak we śnie
Pat­rzę
Widząc
Ciebie
Śnię
Tylko


Czy
Nie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 00:43

Anioł Stróż

Mój
Anioł Stróż
Ma smut­ne oczy
Pat­rzy dziś na mnie
Tak dziw­nie litościwie
I skrzydłami macha
Zbyt pośpiesznie
Nadaremnie
Za cicho

Gdy stoję znów bezradnie
Ważąc w każdej chwili
Słowa z uczuciami
Niezdarnie

Mój
Anioł Stróż
A ja w kolejce
Do je­go ramion
Po skrzy­deł ciepło
I to nagłe lśnienie
Do tych miłych
Oczu i ust
Daleko 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2012, 22:54

Obraz

Widzę Ciebie znów
Prze­de mną stoisz
I tuląc moją rękę
wzruszasz mój płacz
Bo Jes­teś

Opo­wiadasz coś a ja
W ten ob­raz zapatrzona
Nie wiem co mówisz
Ale słyszę muzykę
Jak gra

I zaz­droszczę tej ręce
Jak­by była osobna
Boję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 czerwca 2012, 22:49

Odpływ

Kiedy one umierają o świcie
Po raz set­ny lub tysięczny
Pajęczyną popiołów
Świat przygasa
I ćmi

Dla nich mam te sa­mot­ne dwie
W zas­mu­ce­niu oczotkliwym
Ciche a w cichości swej
Tak bezradne
Łzy

A one od­pływając z nocą
Wi­rują znów bezpańsko
W półcieniach skroni
Od­mieniane stale
Myślami


Marzenia
Senne
MeDe­dyko­wane Nocy 

wiersz • 26 czerwca 2012, 14:32

Ciszopuls

Z tą ciszą jest coś nie halo
Czas roz­dziera pul­sem
Jak echo­son­dy macką
A każdym dźwiękiem
Jak nagłym gongiem
Truchleje

Ce­lu­je pośpie­sznie i głęboko
Obręczą bez­dechu zaciska
I słysząc to cze­go nie ma
Ot­wiera niedomknięte
Podwoje

I choćby nie wiem kto
I jak­kol­wiek śmieszne
Czuję że oswoić
Nie umiem
Tej chwili

Niepo­ko­ju
o Ciebie 

wiersz • 25 czerwca 2012, 09:10

"Ma­rionet­ka" nie sta­je się tym, kim chcesz żeby była. "In­ni" zmieniają się sami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 09:17

Busola

Tam gdzie
W gniew­nym oddaleniu
Szro­nem zas­kle­pi się uśmiech
A ból objąwszy w posiadanie
Smut­kiem krzep­nie

Tam nie szu­kaj

Bo pośród
Naszych ciał bezkresu
Gdzie podróż nie wyz­nacza granic
A owal ust czer­wienią drżąc
Żar­li­wość nagłą budzi

Tam znaj­dziesz

Zaklęta w lus­ter ramy
Oczu twych nieba pejzaż
Układam wzorów kilimy
W bu­kiet tęskno­ty ozdobny

Tam czekam 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2012, 21:38

Wiwisekcja

Byłam już prośbą
Żałos­nym żebrakiem
Lękiem, który się pasie
I wzdy­ma zim­nym słowem
Twar­dym spojrzeniem
Uśmie­chem kpiny
Upokorzeniem


A na­wet machnięciem ręki
Pogardliwym
Byłam


Sa­ma się odrzuciłam
Czy mnie ktoś odrzucił
A może to wszys­tko jedno
A może i wszys­tko razem
I grać mi się odechciało
Zu­pełnie bezwstydnie


Skąd wziąć siłę
Kto mi ją da
Czy ktoś może mi ją dać
I wiarę
Kto ma jej tyle
I odwagę
Czy ktoś ma w nadmiarze


Wszys­tko to bzdury
Nie ma mnie
A Jestem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2012, 15:29

Życzenie

Znów ona
ku mnie pędzi
ga­lare­towa­to drży
gdy po­myślę że chcę
aryt­mią mimolęku
swój taniec
zaczyna

I nie ma 
odpowiedzi
gdy ktoś zapyta
dlacze­go lub po co
ona po pros­tu jest 
i drażniąco
uwiera

Nie ma ko­loru, ani smaku
Ani na­wet zapachu
A tak dręczy

Nie wy­bucha spazmami
Na­wet nie krzyczy
Tyl­ko jęczy

Bezgłośnym łkaniem
Jak­by się chwilą
zaniosła

O
żeby
się już udusiła
I od­padła wreszcie
I święty mi spokój dała

Ta krnąbrna niepewność 

wiersz • 21 czerwca 2012, 15:13

Indygo

W żar­li­wości indygo
twych źre­nic świ­tem
nieśmiało w progu
czeka

Mo­tylim rzęs trze­potem
szep­tem wzorzys­te
nasłuchiwanie
od­licza

Ta­ka niez­darna jest
i w pląsie swym
kro­ki myli
wciąż

A jed­nak tak bardzo
cier­pli­wa jest
i choć się dziwi
trwa

Mo­ja Nadzieja 

wiersz • 20 czerwca 2012, 09:09

Gaia

Kiedy człowiek umiera rodzi się gwiazda. I odwrotnie. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2018, 19:54onejka sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:49Naja sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

2 listopada 2018, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 17:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:59Gaia sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu idę

2 listopada 2018, 07:56Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

2 listopada 2018, 07:55Gaia do­dał no­wy tek­st W uśmie­chu się mie­szczę

1 listopada 2018, 21:43yestem sko­men­to­wał tek­st Widzę cię

1 listopada 2018, 20:04Gaia sko­men­to­wał tek­st Widzę cię